פורטל חינוכי בית שאן - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
al yesody.aspx
  
02/08/2010 13:06שי אלוןצמרת לחיאנידף Web Part ריק
bikur_sadirr.aspx
  
26/02/2015 09:19צמרת לחיאניאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
bys.aspx
  
06/10/2016 14:05אור אבקסיסצמרת לחיאנידף Web Part ריק
conectus.aspx
  
16/08/2011 10:12שי אלוןשי אלוןדף Web Part ריק
connectus.aspx
  
21/08/2011 20:21יעל גבאייעל גבאידף Web Part ריק
contact.aspx
  
30/06/2010 09:20צמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
Default.aspxDefault.aspx
הוצא אל: אריאל שגיא
  
21/08/2011 15:52ניצן חוריאריאל שגיאשי אלוןדף Web Part ריק
dvar.aspx
  
05/01/2014 19:54אבישי ג'יבליחשבון מערכתדף Web Part ריק
elementary_school.aspx
  
02/08/2010 12:46שי אלוןחשבון מערכתדף Web Part ריק
emer_town.aspx
  
07/12/2010 10:50צמרת לחיאניריקי מזרחידף Web Part ריק
ganimA.aspx
  
05/01/2012 09:59אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
gilad_tahkmni.aspx
  
26/10/2011 10:05אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
hadas.aspx
  
06/09/2011 10:47יניב אלבזיניב אלבזדף Web Part ריק
hava haklait.aspxhava haklait.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
18/08/2010 01:04צמרת לחיאניאבישי ג'יבליצמרת לחיאנידף מאמר עם תמונה בצד שמאל
hava_haklait.aspxhava_haklait.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
29/10/2011 23:53אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
hearhut.aspx
  
26/08/2012 13:49ניצן חוריניצן חורידף בסיסי
high_school.aspx
  
16/08/2011 10:03שי אלוןחשבון מערכתדף Web Part ריק
hinuchmeyuhad.aspx
  
28/08/2010 22:24צמרת לחיאניצמרת לחיאנידף Web Part ריק
home.aspx
  
14/06/2017 21:31סהר כהןאריאל שגיא/_catalogs/masterpage/CityHomePage.aspx
homepage.aspx
  
30/06/2010 09:17צמרת לחיאניצמרת לחיאנידף Web Part ריק
kindergarten.aspx
  
06/09/2011 09:43צמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
mahu.aspx
  
04/08/2010 23:57צמרת לחיאניצמרת לחיאנידף מאמר עם גוף בלבד
matia.aspx
  
30/10/2011 12:34אבישי ג'יבליצמרת לחיאנידף Web Part ריק
meizam.aspx
  
28/08/2010 21:39צמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
meizamim.aspx
  
22/02/2010 12:56חשבון מערכתחשבון מערכתדף Web Part ריק
merkaz20layeld.aspxmerkaz20layeld.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
30/12/2012 10:16אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
merkaz-layeld.aspx
  
30/12/2012 10:14אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
merkaz-layeld1230-2966.aspx
  
30/12/2012 10:16אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
news1.aspxnews1.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
08/10/2011 23:24אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
news2.aspxnews2.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
15/10/2011 13:39אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
news3.aspxnews3.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
02/11/2011 09:13אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי
nitov_portal_bs.aspx
  
10/06/2012 12:34אבישי ג'יבליאבישי ג'יבליניתוב דף מחדש
nizan.aspx
  
06/08/2010 00:11צמרת לחיאניצמרת לחיאנידף מאמר עם גוף בלבד
outlook.aspx
  
26/05/2011 21:28אסתרקה סלע
parentscall.aspx
  
21/06/2010 10:18יאיר אלמקייסיאיר אלמקייסדף Web Part ריק
pisga.aspx
  
26/02/2015 09:09צמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
project_1.aspx
  
22/02/2010 12:56חשבון מערכתחשבון מערכתדף Web Part ריק
rights.htm
  
17/08/2010 16:36מיטל זיסו
sefria.aspx
  
28/02/2012 15:26אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
sifriya.aspxsifriya.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
17/08/2010 00:09צמרת לחיאניאבישי ג'יבליצמרת לחיאנידף מאמר עם תמונה בצד ימין
sviva.aspx
  
01/08/2010 10:48שי אלוןצמרת לחיאנידף Web Part ריק
tafkid.aspxtafkid.aspx
הוצא אל: צמרת לחיאני
  
22/02/2010 12:56חשבון מערכתצמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
t-center.aspxt-center.aspx
הוצא אל: צמרת לחיאני
  
22/02/2010 12:56חשבון מערכתצמרת לחיאניחשבון מערכתדף Web Part ריק
web_ganim.aspx
  
16/02/2012 14:02מירב אזולאיאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
zman_yakar.aspx
  
26/11/2011 19:37אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף Web Part ריק
בעלי-תפקידים.aspx
  
12/01/2016 00:59סהר כהןסהר כהן/_catalogs/masterpage/NewOpenPage.aspx
דברמנהלהאגף.aspxדברמנהלהאגף.aspx
הוצא אל: אבישי ג'יבלי
  
13/10/2011 21:20אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלייאיר אלמקייסדף מאמר עם תמונה בצד שמאל
מבנהארגוניאגףחינוך.aspx
  
26/02/2015 09:03צמרת לחיאניצמרת לחיאנידף Web Part ריק
מוזיאון-הילדים.aspx
  
27/10/2011 12:46אריאל שגיאאריאל שגיאניתוב דף מחדש
עוד-במרכז-העניינים.aspx
  
12/03/2012 11:43אבישי ג'יבליאבישי ג'יבלידף בסיסי