פורטל חינוכי בית שאן - קצין ביקור סדיר - בית שאן
נווט למעלה
כניסה
bikor_sadir.png

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל כסמכות מרכזית אחראי להחלת חוק לימוד חובה, על כלל התלמידים חייבי לימוד בגילאים 3-18 ומשמש כגורם מתאם בכל הקשור בפעילויות למניעת נשירה, מבחינה פדגוגית, ארגונית וביצועית.
מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה נכנס בצומת בו מתרופפת האחריות והמחויבות של שותפי התפקיד. המערך מאופיין בכניסה לפעולה של הכלה וגישור בצמתים בהם ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון לנשירה ובדרגות שונות של נשירה מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך, איתור תלמידים בעלי מאפייני נשירה סמויה ובניית מסגרות תמיכה חוץ בית ספריות, איתור תלמידים נושרים והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי.

מטרות:
· לדאוג להחזרתם של תלמידים שהונשרו או נשרו מבתי הספר באמצעות בניית מערך     
  
טיפולי אישי לתלמיד.
· לעקוב אחר חינוכם של ילדים בסיכון נשירה ,בסביבה אוהבת , מכילה תומכת  
 
ומקבלת ,להבטיח מסלולי
· למידה משמעותיים המובילים להישגים אוניברסאליים עד לרכישת השכלה גבוהה
 
שתאפשר ניעות חברתית גבוהה.
· לפתח ולהטמיע בבתי הספר כלים מקצועיים ראויים בכדי לממש את הפוטנציאל  
  החינוכי 
חברתי לימודי של התלמידים.

תוכניות ופרויקטים- בשיתוף אגף שח"ר:
מועדונית משפחתית- מסגרת חוץ בית ספרית משלימה בית ספר במודל משפחתי – גורמת לשינוי משמעותי, על ידי השקעה אינטנסיבית באינטראקציה חמה וחיובית של ילדים עם מבוגרים המשמעותיים ובחברת הילדים, בצד דאגה לצדדים הפיזיים, הקניה של כישורי חיים וקידומם הלימודי של הילדים, מתוך תחושת שייכות וערך עצמי.
תוכנית אמ"ץ- תכנית לימודיות מאתגרות, מואצות, בחשיבה תוצאתית הניתנות למדידה, הפועלת על חוויה לימודית חיובית, היוצרות מוטיבציה באמצעות הצלחה מרשימה בהישגים לימודיים, מיועדת לתלמידים הסובלים מתסמונת טראומת הכישלון; נכשלו בכל מקצועות הלימוד, חסרי מוטיבציה מלווה על פי רוב בבעיות התנהגות, תחושות קיפוח וניכור.
טיפול בפרט- טיפול בילדים בסיכון גבוה לנשירה שלא במסגרות תוכניות ההתערבות הקיימות אלא מטופל ע"י קצין הביקור הסדיר ברשויות החינוך המקומיות, תוך בניית תוכנית אישית המותאמת לצרכיו של התלמיד בכל מקרה ומקרה.
 
נהלים ודרכי עבודה:
1. דיווח על תלמיד הנעדר מביה"ס מעל 3 ימים ברציפות.

2. דיווח על תלמיד הנעדר מביה"ס מעל 7 ימים ברציפות.
3. דיווח על תלמיד המאחר לביה"ס באופן חוזר ונשנה.
4. דיווח על תלמיד המשוטט בשטח ביה"ס.
5. דיווח על אירועי משמעת חריגים של תלמיד בביה"ס.
6. הרחקת תלמיד מביה"ס.
 
לאה.png