פורטל חינוכי בית שאן - חינוך יסודי
נווט למעלה
כניסה

החינוך היסודי

רכזת חינוך יסודי: צמרת לחיאני

טל': 04-6489470

פקס: 04-6489423                                                            

    "החינוך הוא הצידה הטובה ביותר לעת זִקנה"  

 

מטרות העל של האגף לחינוך:

·         שיפור הישגי התלמידים במיומנויות יסוד.

·         העמקת תוכניות פדגוגיות הפועלות בבתיה"ס ופיתוח תוכניות ייחודיות.

·         יצירת אקלים מיטבי.

·         העצמת צוותי חינוך והוראה בחינוך היסודי.

 

תוכניות הפועלות בביה"ס:

      #  רפורמת "אופק חדש"

כל בתיה"ס היסודיים נמצאים בתוכנית אופק חדש.

העבודה ברפורמת "אופק חדש" מעניקה יתרונות שונים:

          למידה פרטנית –  זמן נוסף להוראה אישית ולקידום התלמידים באיכות גבוהה.

          פיתוח כישורים אישיים וטיפוחם.

          העלאת הישגים וצמצום פערים.

          אפשרות לעבודת צוות המורים לחיזוק התשתית החינוכית.

          אפשרות למידה והתפתחות מקצועית.

תוכנית פותחים עתיד

 

תוכנית חיזוק והעצמה לילדים ובני נוער העובדת בבי"ס גלבוע, רמב"ם ומאיר. התוכנית נועדה לפתח מוטיבציה, ותחושת ערך ומסוגלות ולהביא לשיפור הישגים לימודיים בקרב משתתפיה - ילדים ונוער בגילאי 8-18 . במסגרת התוכנית, מקבל הילד מענים למגוון היבטים בחייו: האישי, החברתי, המשפחתי והלימודי. התוכנית משלבת ומשתפת פעולה עם כל הגורמים המקיפים ומשפיעים על הילד, בהם: בית-הספר, גורמי הרווחה, ההורים ומערך החינוך הבלתי פורמאלי.

# פר"ח   

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

# נתיב האור

תוכנית העוסקת בבטיחות וחסכון בחשמל. חברת החשמל מעוניינת לצמצם פגיעות הנגרמות מחשמל ולצמצם את זיהום האוויר ע"י חסכון בחשמל. התוכנית עובדת בבתיה"ס היסודיים ובקבוצה יישובית אחה"צ המורכבת מנציגי בתיה"ס.

# עתי"ד

ערכים, תורה, יחס אישי ודעת. מטרת התוכנית  היא להחיות את האווירה החינוכית, ולהעצים את הכיוון החינוכי-דתי במערכת החינוך של בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים. עתי"ד הוא רעיון מקיף, השואף לפתח בתי ספר בהם תלמידים מפנימים ערכים והתנהגות מוסרית, לומדים באווירה של אהבת תורה ויראת שמיים ומתפתחים כאנשים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי רחב ומשמעותי.

 # קרן קרב

התוכנית היא יוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב הפועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך. חשיפה זו להעשרה כה מגוונת מאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים בפריסה רחבה של תחומים, כדוגמת אמנות פלסטית, טבע וסביבה, תיאטרון ודרמה, מחול ותנועה, מוסיקה, פיתוח חשיבה, מדע וטכנולוגיה, מחשבים, אוריינות, חברה ותרבות, צילום ותקשורת, ספורט, כישורי חיים, אלטרנטיבי, עם וארץ ישראל ועוד.

# סל תרבות 

סל תרבות היא תכנית של חינוך לאמנות הפועלת במסגרת החינוך הפורמלי, בקרב בתי הספר. באמצעות התכנית נחשפים כלל התלמידים בישוב, למופעים בתחומי האמנות השונים. מטרת פעילות זו היא הרחבת אופקים, העשרה רוחנית, הגברת המעורבות החברתית, פיתוח טעם וחוש ביקורת.

 

# תגבור אנגלית

תגבור לימודי בתחום האנגלית באמצעות תוכנה ממוחשבת, הנועדה לצמצם פערים ולקדם את הלימודים באנגלית.