gilad_tahkmni
נווט למעלה
כניסה
שונה לאחרונה ב- 26/10/2011 10:05 על-ידי אבישי ג'יבלי
banner_page.png
תחכמוני לכבוד גלעד
משימה מתוקשבת ייחודית הועלתה לרשת בבית הספר תחכמוני.
 
לכבוד חזרתו של החייל, גלעד שליט משבי החמאס יזמה רכזת המחשבים בבית ספר תחכמוני, זהבה אהרוני משימה מתוקשבת לכבוד חזרתו. אתי אסור, המטמיעה הבית ספרית של מיזם "סיסמה לכל תלמיד" התגייסה גם היא ליוזמה וסייעה בעריכת המשימה והפצתה לשאר בתי הספר בעיר.
אתם מוזמנים להיכנס ולהשתתף במשימה לכבוד גלעד.

gilad_mini_pic.jpg

למשימה לחץ כאן