hearhut
נווט למעלה
כניסה
שונה לאחרונה ב- 26/08/2012 13:49 על-ידי ניצן חורי
כנס היערכות.jpg

נערכים לפתיחת שנת הלימודים:
 35 מיליון ₪ יושקעו השנה בתכניות פיזיות במערכת החינוך בבית שאן
 
כך עולה מכנס הערכות מיוחד לפתיחת שנה"ל שנערך השבוע ע"י אגף החינוך של העירייה בהשתתפות ראש העיר ז'קי לוי, מנהל אגף החינוך עמי שמואל, מפקחים ומנהלי בתי הספר בעיר. עוד על הפרק: תכניות פדגוגיות חדשות: תכנית הוליסטית ליצירת רצף פדגוגי, בחירה מבוקרת, העמקת הטיפול במניעת אלימות ועוד
 
כנס הערכות מיוחד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג נערך נערך לפני מספר ימים בבית שאן ביוזמת אגף החינוך של העירייה. בכנס השתתפו ראש העיר ז'קי לוי, מ"מ ראש העיר חזי חריב, מנהל אגף החינוך עמי שמואל וצוות האגף, מפקחים במשרד החינוך, מנהלי בתי הספר ומנהלי תכניות ופרויקטים חדשים שישולבו השנה במערכת החינוך העירונית.
 
מנהל אגף החינוך, עמי שמואל, הציג את יעדי מערכת החינוך ובהם: פיתוח בתה"ס כבית חינוך ערכי ותרומה לקהילה בראייה מערכתית, העצמת ההנהגה החינוכית ביישוב, שיפור ההישגים הלימודיים והטמעת תכניות פדגוגיות, מיקוד מאמץ בפעילות חינוכית-הסברתית ופעילות מניעה במאבק באלימות במע' החינוך, חינוך לאורח חיים בריא ועוד.
בין הנושאים המרכזיים במערכת החינוך השנה הזכיר שמואל את בחירה מבוקרת - פיתוח זהות וייחודיות בית ספרית- תכנית של משרד החינוך הכוללת שעות ייעוץ ותקציב מיתוג.
בנוסף זוכה בית שאן להיות אחת הערים הראשונות שישתתפו בתוכנית הוליסטית- יצירת רצף פדגוגי וארגוני משולב בקרה והערכה על מנת להבטיח הישגים גבוהים יותר והצלחה רבה יותר, בהשגת מטרות החינוך ביישוב.  באגף החינוך ימשיכו לפעול גם השנה ליישום מערכת חינוך דיגיטאלית –  עם מיזם "סיסמה לכל תלמיד", פרויקט  התקשוב הלאומי, מחשוב מערכת החינוך, כיתות חכמות ומעבדות מחשבים.
 
מלבד הפרויקטים והתכניות הפדגוגיות הרבות שיפעלו בגני הילדים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים ובהם תכניות לקידום הישגי הבגרויות, הוצגו בכנס נתונים מרשימים לגבי היקף ההשקעה של עיריית בית שאן בתכניות פיסיות שונות, במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, מתקציבים שגייס ראש העיר ז'קי לוי ממשרד החינוך וגורמים נוספים. היקף ההשקעה בשנת הלימודים הקרובה עומד על לא פחות מ-35 מיליון ₪. בין התכניות :
בניית בית הספר תומר החדש בשכונת קרית רבין בעלות של 12 מיליון ₪, הקמת 4 גני ילדים חדשים בשכונת קרית רבין בהשקעה של 3 מיליון ₪, שדרוג וחיזוק 2 בתי ספר יסודיים מפני רעידות אדמה בעלות של 10 מיליון ₪, מחשוב תקשוב ותשתיות – 1.25 מיליון ₪. בנוסף: שדרוג ופיתוח בי"ס נועם-נריה, הקמת מרכז מולטימדיה בספריה העירונית, פיתוח חצרות בגני ילדים, מיזוג מוסדות חינוך, פיתוח חצרות ושדרוג מתחם המקיפים ועוד.
 
ראש העיר ז'קי לוי אמר בכנס: "מערכת החינוך שלנו נמצאת בתנופת עשייה מתמדת הן בפיתוח תשתיות וסביבה לימודית והן בתוכניות ופרויקטים וכל זאת על מנת להעניק לילדינו את הטוב ביותר. שנת הלימודים החדשה  מציבה עבורנו אתגרים ואופקים חדשים ועל כולנו לשאוף למצוינות ולא להתפשר על בינוניות. התברכנו במערכת החינוך שלנו במנהלים מוכשרים  וחדורי אמונה שמובילים אותה שנים רבות: גננות, מחנכים ומחנכות, מורים, מפקחים ואנשי מנהלה וחינוך. עיריית בית-שאן, יחד עמכם, תמשיך לפעול במלוא המרץ לקדם את המערכת להצלחה".