פורטל חינוכי בית שאן - חינוך מיוחד
נווט למעלה
כניסה
 

                                      חינוך מיוחד

 

מטרתו של חוק חינוך מיוחד, היא לקדם ולפתח כישוריו של הילד, בכדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה. לפי החוק, זכאי ילד עם מוגבלות שכלית, נפשית, גופנית או התנהגותית בגילאים 21-3, לחינוך מיוחד. החינוך המיוחד הוא חינם, והוא יינתן לילד באזור מגוריו, או במקום אחר, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו. חינוך מיוחד כולל, לפי החוק, טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק ועוד לפי צורכי הילד.
על-פי החוק, ועדת השמה היא הקובעת את זכאותו של ילד לחינוך מיוחד ואת המסגרת המתאימה לו: כתה רגילה, כתה מיוחדת בבית-ספר רגיל או בית-ספר לחינוך מיוחד. להוריו של הילד יש זכות להשתתף בדיוני הוועדה ולקבל את החלטתה ונימוקיה. להורים יש גם זכות לערער על החלטתה של הוועדה, תוך 21 יום מיום קבלתה של ההחלטה, בפני ועדת ערר מחוזית.
מנהל בית הספר בו לומד הילד צריך ליזום דיון חוזר בוועדת ההשמה כל שלוש שנים, ויכול לעשות זאת גם לאחר תקופה קצרה מזו. גם הורה יכול ליזום דיון חוזר, אם חלפה שנה מאז הדיון האחרון בוועדת ההשמה.

הסעות:

על-פי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,  זכאים ילדים עם צרכים מיוחדים להסעה מביתם לבית-הספר בו הם לומדים ובחזרה. האחריות לארגון ההסעות היא על הרשות המקומית בתחומה גר הילד. הרשות, ולא המשפחה, היא אשר צריכה לממן את ההסעות.

ילד זכאי לליווי של אדם מבוגר, נוסף על הנהג, אם הוא משתייך לאחת משלוש קבוצות:

1.      ילד הזכאי לחינוך לפי חוק החינוך המיוחד, אשר ועדת השמה קבעה כי הוא ילד עם מחלת נפש, אוטיזם, הפרעות התנהגות קשות, פיגור עמוק (סיעודי) או קשה או בינוני.

2.      ילד עם שיתוק מוחין או עם מוגבלות פיסית קשה.

3.      ילד, אשר ועדת החריגים שבמשרד החינוך קבעה כי הוא זכאי לליווי.

* במקרים של חילוקי דעות בין ההורים לבין הרשות המקומית, אפשר לפנות לוועדת החריגים.

שילוב ילדים עם מוגבלות בחינוך הרגיל

חוק חינוך מיוחד קובע כי ועדת השמה חייבת לתת עדיפות לשילובו של ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת רגילה. זכות זו, ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני. הדבר עולה בקנה אחד עם תפיסות חינוכיות, המעלות על נס את החשיבות שבהקניית התנהגות נורמטיבית לילדים עם מוגבלות, בד בבד עם יצירת חברה סובלנית יותר.

בבית שאן:

ישנם ארבעה גני ילדים טיפוליים, גנים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, גני חינוך מיוחד:

1. גן התפתחותי אורנים.
2. גן טיפולי ורד.
3. גן טיפולי אלון.
4. גן טיפולי שפ”י.

הגנים קולטים ילדים שעפ"י ועדת ההחלטה, שובצו בגן חינוך מיוחד. הגנים מכילים עד 15 ילדים בגן ומעניקים לילד את מה שצריך כדי להתקדם ולהצליח. יחד עם זאת, מרבית ילדי הגנים הטיפוליים משולבים בגנים רגילים פעמיים בשבוע.

בנוסף קיים בעיר בית ספר אזורי מיוחד לילדים בכיתות א'-י"ב בעליי פיגור קל: בית ספר "גולני".

צוות המקום שם לו למטרה לקדם כל ילד עפ"י יכולתו האישית, בעבודה פרטנית וליווי לטיפולים שונים כמו- רכיבה טיפולית, שחייה, טרפיה בעזרת בע"ח, ריפויי בעיסוק וכו'.

בית הספר מאוכלס בילדים בעלי תסמונות שונות ודרגות פיגור שונות.