פורטל חינוכי בית שאן - מתי"א
נווט למעלה
כניסה

bnnermatia.png

 

מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי אזורי מטעם משרד החינוך התרבות והספורט, המשמש זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד, ביישום חוק החינוך המיוחד ברמה יישובית/אזורית. בין יתר תפקידיו, משמש כמסגרת ארגונית-מקצועית,במתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובשמירה על זכותם להשתלב, מתוך הכרה בשונות. מתי"א מתמחה בשיטות טיפול שונות בתחום החינוך המיוחד, בגמישות מרבית לצורכי התלמיד ובדאגה להתמקצעותו של הצוות החינוכי.
 
חזון מתי"א
שילוב התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, על ידי מענה מותאם לצרכיו, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים
המקצועיים המטפלים בו. יחד עם שעות תגבור ושילוב, טיפולים למיניהם מציעה מתי"א גם:
אבחונים דידקטיים
אבחונים דידקטיים במתי"א, ניתנים כשרות נוסף למסגרות בתי-הספר,
במגמה לאתר ולזהות את קשיי התלמיד, ולבנות תוכנית חינוכית יחידנית. האבחונים נערכים ע"י מאבחנות מקצועיות ומיומנות בתחום לקויי הלמידה.

התהליך

•הפנייה לאיבחון - הפנייה מתקבלת מבתי-הספר, לאחר מילוי השאלונים
והעברתם למתי"א. (על פי הנהלים המקצועיים שנקבעו במתי
"א ובשיתוף עם הצוות המקצועי בבתיה"ס).
•אישור ההורים -לביצוע האיבחון באמצעות מסמך רשמי של המתי"א.
•סיכום האבחון - הדרכת הורים וצוות ע"י המאבחנת.
•כתיבת תוכנית- חינוכית יחידנית והמלצות להמשך.
con_matya.png