news3
נווט למעלה
כניסה
שונה לאחרונה ב- 02/11/2011 09:13 על-ידי אבישי ג'יבלי
banner_page.pngיום ניקיון
מעל אחת עשרה שנים ממשיכה המסורת העולמית של clean up the world .
 clean (Small).jpg
בתאריך 1 לנובמבר התקיים יום הניקיון הבינלאומי, שבו אזרחים יוצאים לנקות את סביבתם הקרובה למען עולם ירוק יותר.
מדי שנה גם בבית שאן יצאו תלמידי בתי הספר והגנים למבצע ניקיון ברחבי העיר. התלמידים צוידו בשקיות בשלושה צבעים לצורך הפרדת הפסולת הנאספת: פלסטיק, נייר ופסולת אורגנית.

בסיומו של יום נאספו שקיות רבות של פסולת למחזור. נוכחותם של הילדים עם השקיות ברחבי העיר יצרו הדים חיוביים בקרב התושבים והגבירו את המודעות והחשיבות של סביבה ירוקה.
נודה לכל המשתתפים על שיתוף הפעולה, יישר כוח. "
share point 2010".
 
 

 תמונות מתוך יום הניקיון

 
ImageRotator picture