פורטל חינוכי בית שאן - מרכז פסג"ה
נווט למעלה
כניסה

 מרכז פסג"ה

מנהל המרכז: רוני סלמה

טלפון: 04-6588018 

פקס: 04-6588010

 

מרכז פסג"ה בית שאן מהווה, כלי העברה ויישום של מטרות משרד החינוך ותוכניותיו מן המטה לשדה בתחום הפדגוגי, הן בשטח אמצעי ההוראה והן בתחום ההדרכה.
המרכז הפדגוגי משמש כמרכז מפתח משאבים בכל תחומי החינוך  וההוראה ומעמידם לרשות מוסדות החינוך ועובדיהם לסוגיהם ולרמותיהם, במטרה להשביח, להעצים ולייעל את עבודת החינוך וההוראה.

ייחודו של מרכז הפסג"ה הוא בהיותו כלי גמיש ודינאמי, המתחדש מעת לעת,
מתעדכן ומתאים עצמו לצורכי המערכת והשדה, ונותן מענה הולם לציפיות עובדי ההוראה  ולצרכיהם.

מרכז פסג"ה מזמן אפשרות למפגש ולהפריה בין מורים על רקע הצרכים ועל קרקע יצירתית- סדנאית באווירה בלתי פורמאלית.

השנה במסגרת החזון החינוכי של הפסג"ה, הוקם האתר הווירטואלי –"מוזיאון הילדים לתולדות העיר" בו ניתנת להורים  ולתלמידים כניסה חופשית לפעילות הענפה המתקיימת באתר, על מנת ליצור אינטגראציה בין המורים ההורים והתלמידים.
ביימים אלו עורכים במרכז השתלמויות למורים, הטמעת לוחות וכיתות חכמות וקורסים אקדמאיים.
 
לאתר פסג"ה בית שאן: