בית שאן - avinoam1
נווט למעלה
כניסה
אזורי רישום פתוחים
עיריית בית שאן החליטה להצטרף לפיילוט הארצי של רשויות המפעילות אזורי רישום פתוחים
לבתי הספר היסודיים , ושבתי הספר שלהן מפתחים ייחודיות . מכיוון שבבית שאן מתקיימת כבר בחירת הורים באזורים פתוחים , תיבחן השיטה מחדש.
פיתוח הייחודיות לכל בית ספר הוא לב ליבו של הפרויקט.  הוקם מטה בראשות מנהל אגף החינוך עמי שמואל, ועימו שלום אדרי המפקח המתכלל, מירב גורן מטעם גף הניסויים במשרד החינוך. כחברת ייעוץ מלווה נבחרה " טללים אסטרטגיה " . היועץ העירוני ויועץ  בתי הספר הוא אבינועם גרנות.
כל בתי הספר יעסקו השנה בפיתוח ייחודיות. לצורך זה נבנו סדנאות, סיור לימודי ועוד.