המרכז למען הילד - בית שאן - link
כניסה
קישורים למידע חיוני
 
  
  
הערות
  
חוזר מנכ"ל בנושא דרכי היבחנות
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל בנושא אובדנות
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל למניעת אלימות
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל בנושא שילוב
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל חינוך מיוחד
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל ועדות השמה
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל נוהל הרחקת תלמיד
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל הקשר עם הורים גרושים או פרודים
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל הישארות בגן חובה
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל בנושא דיווח על עברות
  
נטעלי דיטש
חוזר מנכ"ל בנושא פגיעות מיניות
  
נטעלי דיטש
אוגדן ההכשרה של הפסיכולוג החינוכי
  
אתר שפ"יNET
מידע התפתחותי להורים
  
מידע מגוון להורים עפ"י תחומי ההתפתחות בגילאים השונים.
עמותת "גושן"